تبلیغات
ویژه ماه مبارک رمضان - صوت قرائت قران و ادعیه و مداحی ...

» صوت قرائت قران و ادعیه و مداحی ...

 

لینک قرائت 30 جزء قران کریم:

 جزء اول قرآن

 جزء دوم قرآن

 جزء سوم قرآن

 جزء چهارم قرآن

 جزء پنجم قرآن

 جزء ششم قرآن

 جزء هفتم قرآن

 جزء هشتم قرآن

 جزء نهم قرآن

 جزء دهم قرآن

 جزء یازدهم قرآن

 جزء دوازدهم قرآن

 جزء سیزدهم قرآن   

 جزء چهاردهم قرآن

 جزء پانزدهم قرآن

 جزء شانزدهم قرآن

 جزء هفدهم قرآن

 جزء هجدهم قرآن

 جزء نوزدهم قرآن

 جزء بیستم قرآن

 جزء بیست و یکم قرآن

 جزء بیست و دوم قرآن

 جزء بیست و سوم قرآن

 جزء بیست و چهارم قرآن

 جزء بیست و پنجم قرآن

 جزء بیست و ششم قرآن

 جزء بیست و هفتم قرآن

 جزء بیست و هشتم قرآن

 جزء بیست و نهم قرآن

 جزء سی ام قرآن

 

لینک های دعای هر روز ماه مبارک رمضان:

 دعای روز اول ماه مبارک رمضان

 دعای روز دوم ماه مبارک رمضان

 دعای روز سوم ماه مبارک رمضان

 دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان

 دعای روز پنجم ماه مبارک رمضان

 دعای روز ششم ماه مبارک رمضان

 دعای روزهفتم ماه مبارک رمضان

 دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان

 دعای روزهفتم ماه مبارک رمضان

 دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان

 دعای روز نهم ماه مبارک رمضان

 دعای روز دهم ماه مبارک رمضان

 دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان

 دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان

 دعای روزسیزدهم ماه مبارک رمضان

 دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان

 دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان

 دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان

 دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان

 دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان

 دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان

 دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان

 دعای روز بیست ویکم ماه مبارک رمضان

 دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان

 دعای روزبیست و سوم ماه مبارک رمضان

 دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان

 دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان

 دعای روز بیست وششم ماه مبارک رمضان

 دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان

 دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان

 دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان

 دعای روز بیست و سی ام ماه مبارک رمضان

 اذان :( شامل 10 صوت گوناگون )

  تواشیح :(73 تواشیح شامل دعاهای ماه رمضان ، مناجات ، مدایح اهل بیت علیهم السلام)


نظر ها () || [لینك مطلب]                   نوشته شده توسط : گروه اینترنتی فاطمیون


هرگونه استفاده از این وبلاگ، موجب امتنان است.